شهید علــی فـرد کــاردل

جنبــش دانـــش آمـــوزی استان مازندران

شهید علــی فـرد کــاردل

جنبــش دانـــش آمـــوزی استان مازندران

شهید علــی فـرد کــاردل

آنچه ملاحضه می فرمائید در مورد شهید والا مقام علی فرد کاردل از شهدای دانش آموز شهرستان آمل می باشد که به همت اعضای جنبــش دانـــش آمـــوزی استان مازندران پژوهش و ارائه شده است . انشاءالله مورد قبول قرار گیرد.
نام پدر : محمدابراهیم
تاریخ تولد : 1346/06/05
تاریخ شهادت : 1361/08/20
محل تولد : آمل
گلزار شهدای امام زاده ابراهیم آمل
نحوه شهادت :اصابت تیر مستقیم
محل شهادت : عین خوش
منتظر نظرات و پیشنهادات و اطلاعات شما هستیم.

آخرين مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


1.    شما ای خواهران و برادران مسلمان من! این شما هستید که باید همچنان یارویاور این نعمت بزرگ الهی و این برکت خداوند ، یعنی امام بزرگوارمان ،خمینی عزیز باشید و نگذارید منافقین و دشمنان خلق ، در لباس طرفداری از خلق ، انقلاب اسلامی را که با خون بهترین عزیزان شما به ثمر رسیده، بازیچه هوس ها نامشروع خود قرا دهند و خواست ارباب نشان را به انجام برسانند. شما وظیفه دارید در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایران ، سرسختانه تا آخرین قطره خون هود باستید که مطمئنا خواهید ایستاد و بدانید که پیروزی از آن شماست.


وصیتنامه شهید على فرد کاردل

 

تاریخ تولد: 1346/6/5

تاریخ شهادت: 1361/8/17

محل شهادتعین خوش

)به خاطر عشق زیاد به جبهه، سال تولد را از 46 به 44 تبدیل نمود.(

اینجانب على فرد متولد سال 1344 داراى شماره شناسنامه 609 صادره از آمل داراى شغل مکانیک.

با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران، بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران و عزیزترین در قلب ملت ایران نائب امام زمان، امام خمینى بت شکن و با درود به شهداى گلگونکفن که توانستند با ایثار خون خود نظام طاغوتى و اسارتبار پهلوى را که بر پایه کفر و شرک و بتپرستى استوار بود به رهبرى پیامبرگونه امام خمینى ویران نمایند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران دیدیم که چگونه مستکبران جهانى براى ادامه زورگوئى و چپاولگرى دست اتحاد به هم داده و به مقابله با انقلاب توحیدى ملت مسلمان ایران برخاستند و در این میان چگونه دست این جهانخواران بینالمللى از آستین گروهکهاى به اصطلاح خلقى بیرون آمده و بار دیگر فرزندان راستین اسلام را به خاک و خون کشیدند و با نام خلق هرچه توانستند بر سر این خلق مستضعف و تازه از بند اسارت رسته وارد آوردند.

اما دیدیم که چگونه نقشههاى شوم و پلید ابرقدرتهاى شرق و غرب و مزدوران داخلىشان یکى پس از دیگرى نقش بر آب شد و اما این زمان کافر دیگرى از شهر تکریت به نام صدام در مقابل فرزند راستین اسلام و امام حسین(عیعنى امام خمینى قرار گرفته تا بتواند با حمله به انقلاب اسلامى ایران نقشه ارباب خود آمریکا را به اجرا درآورد و صداى هل من ناصراً ینصرنى امام بلند است

و من براى دفاع از اسلام در مقابل هجوم به کشور اسلامى خود در غیبت کبرى امام زمان(عجو به فرمان نائب برحقش، ولى فقیه امام خمینى به جهاد در راه خدا براى اجراى قسط الهى آگاهانه به میدان جنگ مىروم تا وظیفه شرعى خود را انجام دهم.

و اما شما اى خواهران و برادران مسلمان مناین شما هستید که باید همچنان یار و یاور این نعمت بزرگ الهى و این برکت خداوند یعنى امام بزرگوارمان، خمینى عزیز باشید و نگذارید منافقین و دشمنان خلق در لباس طرفدارى از خلق، انقلاب اسلامى را که با خون بهترین عزیزان شما به ثمر رسیده بازیچه هوسهاى نامشروع خود قرار دهند و خواست اربابانشان را به انجام برسانند و شما وظیفه دارید در مقابل دشمنان انقلاب اسلامى ایران سرسختانه تا آخرین قطره خون خود بایستید که مطمئناً خواهید ایستاد و بدانید که پیروزى از آن شماست و در خاتمه با خانواده خود صحبتى دارم.

مادرجانبعد از شنیدن خبر مرگم خواهش مىکنم اشک مریزبه خواهرانم هم بگو در سوگ من اشک نریزندزیرا امام بزرگوارمان در مرگ فرزندش اشک نریختچون مىدانست رضاى خدا در این امر مىباشد.

مادرجانخداحافظت بادخوشحال باش از اینکه فرزندت را در راه اسلام مىدهىدیگر در آن دنیا فاطمه زهرا)سبانوى نمونه اسلام از تو گله نداردبراى او هم فاتحه بخوان تا آسوده باشم.

پاینده باد اسلام عزیز

نابود باد دشمنان اسلام و قرآن

سلام بر امام بزرگمان خمینى کبیر

على فرد - 60/12/18

میثم میثم
۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۶:۰۱ موافقين ۰ مخالفين ۰ ۱ نظر